FWD - Falling Weight Deflectometer - ugięciomierz dynamiczny. Pomiar nośności konstrukcji drogowych.

SRTConti - urządzenie do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni

HSP9001 - Inercyjny profilograf laserowy do pomiaru równości nawierzchni. Pomiar wskaźnika IRI oraz badanie głębokości kolein.

SRT - Pomiary współczynnika tarcia przy pełnej blokadzie opony testowej

Diagnostyka nawierzchni drogowych i lotniskowych. Przeglądy okresowe dróg.

Przeglądy dróg

1Wykonujemy okresowe przeglądy dróg z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Fotorejestracja, profilometria, badanie nośności i inwentaryzacja uszkodzeń.

Diagnostyka nawierzchni

2Oferujemy wykonanie badań profilografem laserowym (IRI), pomiar współczynnika tarcia (SRT-3), pomiar ugięciomierzem dynamicznym (FWD).

Badania laboratoryjne

3Współpracujemy z laboratorium drogowym w zakresie oceny właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych oraz w zakresie gruntów i kruszyw mineralnych.

Wsparcie techniczne

4Świadczymy usługi doradcze w przypadkach spornych pomiędzy wykonawcami a nadzorem lub zamawiającym.

Scanlaser

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113
33-100 Tarnów

tel. (14) 6346312
fax (14) 6346354

NIP 679-308-96-75
REGON 122783051
KRS 0000451463

PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych

www.scanlaser.com.pl
biuro@scanlaser.com.pl