Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
   Pomiary   
Ocena stanu
Lotniska
Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   Drogi   Pomiary ugięć z wykorzystaniem ugięciomierza dynamicznmego FWD   Przydatne linki · Switch language 
Pomiary nośności konstrukcji drogowej FWD

wraz z obliczeniem pozostałej trwałości zmęczeniowej i obliczeniem modułów sztywności warstw konstrukcji.

  
Jako jedyna firma w Polsce, stosujemy kalibrator czujników sejsmicznych zdolny określić
pełną charakterystykę amplitudowo - częstotliwościową każdego sensora z osobna.


   Daje to gwarancję uzyskania prawdziwych wartości odkształceń dynamicznych konstrukcji.

Oferujemy Państwu kompleksową ocenę kondycji konstrukcji drogowej za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD. Dzięki tej technice pomiarowej, możliwa jest identyfikacja słabych warstw konstrukcji drogowych i wyznaczenie ich parametrów wytrzymałościowych.
Na podstawie badań FWD obliczane są moduły sprężystyści poszczególnych warstw oraz określana jest pozostała trwałość zmęczeniowa.
Dzięki temu odpowiednio wcześniej można wypracować skuteczny wniosek co do optymalnych potrzeb remontowych (wzmocnienie).

Nie uczestniczymy w organizowanych co roku badaniach porównawczych, ponieważ to pierwszy krok do rozkalibrowania urządzenia. Nie akceptujemy dopasowywania wyników do hipotetycznych założeń zawartych w Programie testów.

Zobacz: Pomiar IRI · Pomiar kolein · Prześwietlenia georadarowe · Benkelman · Fotorejestracja · Planograf ·
  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych