Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
   Pomiary   
Ocena stanu
Lotniska
Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   Pomiary   Pomiary równości podłużnej profilografem laserowym (pomiar IRI)   Przydatne linki · Switch language 
Pomiar równości podłużnej - wskaźnik IRI

Pomiary równości podłużnej profilografem laserowym (IRI, International Roughness Index).

  
Oferujemy krótkie terminy wykonania badań wraz z opracowaniem wyników - do dwóch dni od daty wykonania badań.

Profilograf laserowy jest urządzeniem służącym do badania takich cech nawierzchni jak profil podłużny i poprzeczny oraz makrotekstura.
Pomiar prowadzony jest w czasie rzeczywistym w normalnych warunkach poruszania się pojazdu pomiarowego.

Równość podłużna jest cechą eksploatacyjną określającą zdolność nawierzchni do nie wzbudzania wstrząsów i drgań poruszającego się
pojazdu. Określana jest na podstawie pomiaru rzędnych profilu nawierzchni urządzeniem profilometrycznym (w tym przypadku laserowym), umożliwiającym m.in. wyznaczenie międzynarodowego wskaźnika równości IRI (International Roughness Index).
Wskaźnik IRI, wyrażany w mm/m lub m/km, charakteryzuje pracę zawieszenia w umownie przyjętym modelu obliczeniowym pojazdu,
który porusza się ze stałą prędkością 80 km/h po zarejestrowanym profilu nawierzchni jezdni na odcinku drogi o określonej długości.
Profilograf laserowy jest urządzeniem umożliwiającym dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów dróg, takich jak: równość podłużna nawierzchni (określana zazwyczaj wskaźnikiem IRI), równość poprzeczna nawierzchni (określana jako głębokość kolein), hipotetyczna głębokość filmu wodnego w koleinie, spadki podłużne drogi, spadki poprzeczne czy też tekstura nawierzchni.

Zobacz: Pomiar IRI · Pomiar kolein · Makrotekstura · SRT-3 · FWD · Prześwietlenia georadarowe · Benkelman · Fotorejestracja · Planograf ·
  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych