Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
Pomiary
Ocena stanu
Lotniska
Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   Kontakt   Napisz do nas lub skontaktuj się z nami telefonicznie   Przydatne linki · Switch language 
 
Przydatne linki i zasoby do wykorzystania

Ważne ustawy i rozporządzenia

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 oraz ostatnia nowelizacja rozporządzenia z dnia dnia 10 marca 2015r.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Pobierz treść: D19990430_01.pdf · D19990430_02.pdf · D19990430_03.pdf

Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
Pobierz treść: D20020116.pdf

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
Pobierz treść: D20031134.pdf

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Pobierz treść: D20100407.pdf

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Pobierz treść: D20100408.pdf

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
Pobierz treść: D20100409.pdf

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 560
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Pobierz treść: D20120560.pdf

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 608
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Pobierz treść: D20120608.pdf

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Pobierz treść: D20120463.pdf

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pobierz treść: D20110573.pdfWytyczne Techniczne – GDDKiA

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne

WT-1 – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych
Pobierz: Wytyczne Techniczne WT-1 (PDF) · WT1 – Serwer GDDKiA

WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
Pobierz: Wytyczne Techniczne WT-2 (PDF) · WT2 – Serwer GDDKiA

WT-4 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych
Pobierz: Wytyczne Techniczne WT-4 (PDF) · WT4 – Serwer GDDKiA

WT-5 – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych
Pobierz: Wytyczne Techniczne WT-5 (PDF) · WT5 – Serwer GDDKiAInstrukcje – GDDKiA

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne

Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE - zobacz

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz

Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz


Ministerstwo Infrastruktury
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - Strona główna

GDDKiA Oddział w Białymstoku
GDDKiA Oddział w Gdańsku.
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
GDDKiA Oddział w Katowicach
GDDKiA Oddział w Kielcach
GDDKiA Oddział w Krakowie
GDDKiA Oddział w Lublinie
GDDKiA Oddział w Łodzi
GDDKiA Oddział w Olsztynie
GDDKiA Oddział w Opolu
GDDKiA Oddział w Poznaniu
GDDKiA Oddział w Rzeszowie
GDDKiA Oddział w Szczecinie
GDDKiA Oddział w Warszawie
GDDKiA Oddział we Wrocławiu
GDDKiA Oddział w Zielonej GórzeWybrane administracje drogowe w Europie:

Austria www.bmvit.gv.at
Belgia www.wegen.vlaanderen.be
Cypr www.mew.gov.cy
Czeska Republika www.rsd.cz
Dania www.vd.dk
Estonia www.mnt.ee
Finlandia www.tiehallinto.fi
Francja www.route.equipement.gouv.fr
Grecja www.minenv.gr
Hiszpania www.mfom.es
Holandia www.rijkswaterstaat.nl
Irlandia www.nra.ie
Islandia www.vegagerdin.is
Litwa www.lra.lt
Luksemburg www.pch.etat.lu
Malta www.mudr.gov.mt
Niemcy www.bmvbw.de
Portugalia www.estradasdeportugal.pt
Szwajcaria www.astra.admin.ch
Szwecja www.vv.se
Węgry www.kozut.hu
Wielka Brytania www.highways.gov.uk
Włochy www.stradeanas.itUczelnie wyższe i instytuty w Polsce w profilu drogowym:

ITB – Instytut Techniki Budowlanej
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowska – Wydział Budownictwa
Politechnika Gdańska – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Koszalińska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Lubelska – Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Politechnika Łódzka – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Opolska – Wydział Budownictwa
Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa
Politechnika Świętokrzyska – Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Politechnika Wrocławska – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - ITWL

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Rafineria Gdańska S.A.

Polski Kongres Drogowy
edroga.pl – polski portal o tematyce drogowej
edroga.tv – portal drogowy
autostrady.pl – polski portal drogowy
trackerinfo.eu – portal drogowy

ISO – International Organization for Standardization
ASTM – American Society for Testing Materials
DIN – Deutsches Institut für Normung
BSI – British Standard Institution

University of Michigan Transportation Research Institute (USA)
The Transtec Group, Inc. (USA)
The University of Texas at Austin (USA)
University of California at Berkeley (USA)

RILEM – International union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures
TRL – Transport Research Laboratory – United Kingdom
VTI – Swedish Transport Institute
Danish Road Institute
SUPERPAVE (USA)
Asphalt Institute (USA)
National Center for Asphalt Technology (USA)
Implementation of SHRP Research Results (USA)Wybrani zagraniczni producenci urządzeń do laboratoriów drogowych

Walking Profiler – SSI – Surface Systems & Instruments – USA
Walking Profiler – ARRB Group – Australia
Ames Engineering
APR Consultants, Inc.
ARRB Group
Dynatest
Greenwood Engineering
ICC (Intl. Cybernetics Corp.)
SurPRO (ICC)
Mandli (Scanman)
Pathway Services, Inc.
Fugro Roadware (ARAN)
SSI (Surface Systems & Instruments), LLC
James Cox & Sons
Paveset America
Rainhart Co.
FACE (Dipstick)
Acuity Research Inc.
Pavemetrics, Inc. (formerly INO)
LMI Selcom
Phoenix Scientific (Pavement Profile Scanner)
Zapraszamy do współpracy.  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych