Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
Pomiary
Ocena stanu
Lotniska
   Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   O Firmie   Wybrane projekty badawczo - rozwojowe Scanlaser   Przydatne linki · Switch language 
Realizowane prace badawczo - rozwojowe

Aktualne tematy badawcze realizowane przez nasz Dział Badań i Rozwoju:


1. Wdrożenie innowacyjnego systemu rehabilitacji nawierzchni asfaltobetonowych

Projekt realizowany jest na potrzeby zagranicznego inwestora działającego w branży budownictwa drogowego. Realizowane prace badawczo - rozwojowe mają na celu opracowanie projektu technicznego remontera nawierzchni drogowych, którego zadaniem będzie odnowa nawierzchni bitumicznych poprzez wykorzystanie dookólnego generatora siły w procesia wgłębnego zagęszczania podłoża gruntowego.

2. Opracowanie modelu sieci sensorowej wraz z budową prototypowej podsieci dla potrzeb prowadzenia automatycznych pomiarów natężenia ruchu drogowego i pomiarów przeciążalności konstrukcji drogowych

Projekt realizowany jest na potrzeby polskiego inwestora, finansowany kapitałem polskim. W zakresie prac badawczych jest zaprojektowanie infrastruktury sprzętowej i informatycznej dla potrzeb rejestracji, gromadzenia i przetwarzania sygnałów z sieci sensorowej dla celów określania warunków eksploatacji dróg lokalnych.

3. Budowa stacji diagnostycznej dla potrzeb rozwoju systemów pomiarowych w zakresie badań bezinwazyjnych (NDT)

Aktualne metody badań bezwinwazyjnych mogą być bardziej skuteczne, o ile wypracowane zostaną wiarygodne wnioski z badań przeprowadzonych w ustalonych warunkach pomiaru. Projekt związany jest z budową ośrodka badawczego z symulatorem obciążeń dynamicznych w skali rzeczywistej. Projekt ukierunkowany jest zarówno na przeprowadzenie długich serii badawczych oraz na rozwinięcie współpracy z firmami branży drogowej w zakresie testowania wyrobów asfaltobetonowych lub kompozytów w skali rzeczywistej.

  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych