Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
Pomiary
 Ocena stanu
Lotniska
Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   Przeglądy dróg   Przeglądy okresowe dróg i obiektów inżynierskich   Przydatne linki · Switch language 
Przeglądy okresowe dróg i obiektów inżynierskich

Działamy na terenie całego kraju zapewniając Klientom szybką i profesjonalną obsługę wykonania okresowych
przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich jak również wykonujemy pomiary widoczności i natężenia ruchu na przejazdach drogowo - kolejowych.   Usługi dla zarządów dróg (lub innej administracji drogowej):

1. Przeglądy roczne (podstawowe) i pięcioletnie (rozszerzone):
- dróg publicznych i niepublicznych,
- obiektów mostowych, przepustów i kładek dla pieszych,
- wiat przystankowych i budowli nietypowych,

2. Inwentaryzacje i gromadzenie danych:
- fotorejestracja pasa drogowego,
- inwentaryzacje dla potrzeb założenia lub aktualizacji ewidencji, inwentaryzacje budynków,
- badania drogowe dla celów identyfikacji przyczyn uszkodzeń nawierzchni,
- systemowa ocena stanu technicznego sieci dróg w oparciu o system SOSN lub DSN, ekspertyzy i inne.

3. Pomiary natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych:
- pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych metodą sekwencyjnej rejestracji video (pełna kontrola jakości),
- pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- pomiary natężenia ruchu w wybranych przekrojach drogi.
  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych