Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o · IRI · Koleina · SRT-3 · FWD · Benkelman · Prześwietlenia georadarowe · Planograf · Ocena stanu
  
O Firmie
   Pomiary   
Ocena stanu
Lotniska
Prace B+R
Kontakt
  Scanlaser   Pomiary   Pomiary równości poprzecznej profilografem (badanie głębokości kolein)   Przydatne linki · Switch language 
Pomiar równości poprzecznej - pomiar głębokości kolein

Pomiary równości poprzecznej profilografem laserowym (badanie maksymalnej głębokości koleiny).

  
Dysponujemy profilografami o regulowanej automatycznie rozpiętości pomiarowej wynoszącej maksymalnie 3 metry bez korzystania z laserowych systemów kątowych, które z założenia wprowadzają w wynik pomiaru dużą niepewność i błąd wynikający z konieczności stosowania triangulacji odczytów - systemy takie są niestety stosowane w Polsce.

Ocenę równości poprzecznej w myśl obowiązujących przepisow należy przeprowadzić metodą pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy łatą a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. W tym celu wykorzystać można wspomniany wcześniej profilograf laserowy. Dokonując pomiaru równości poprzecznej, można jednocześnie zbadać równość podłużną i otrzymać kompletny raport po zakończeniu badania. W miejscach niedostępnych dla profilografu laserowego, równość poprzeczną nawierzchni można sprawdzić przy użyciu łaty i klina w sposób analogiczny jak równość podłużną. Interwał pomiarowy koleiny: co 1 metr.

Zobacz: Pomiar IRI · Pomiar kolein · Makrotekstura · SRT-3 · FWD · Prześwietlenia georadarowe · Benkelman · Fotorejestracja · Planograf ·
  
Copyright © Scanlaser - Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. 2018. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
Napisz do nas: biuro@scanlaser.com.pl tel. (14) 634-63-12, tel. kom.: 535-488-728
NIP 679-308-96-75 REGON 122783051 KRS 0000451463 Bank: Santander Bank 78 1090 1838 0000 0001 3742 0400
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych